ADVOKATSKA KANCELARIJA
DIJANA ARSENOV

Telefon: 069/21 31 126
arsenov@advokancelarija.com

Na ovom delu sajta možete postaviti pitanje, i potražiti pravni savet iz oblasti porodičnog prava, naslednog prava, obligacionog prava (naknada štete, zaključenje ugovora) radnog prava, medjunarodnog privatnog prava, prava intelektualne svojine, privrednog prava (statusna dokumentacija, odluke, rešenja, pravilnici) i krivičnog prava.

ADVOKATSKA KANCELARIJA ARSENOV

 

Ime i prezime:
Mesto:
Kontakt telefon:
Email:
Pitanje: